Kennisbank ICT uitleg begrippen

Wat is een back-up?

Een back-up of reservekopie is een kopie van gegevens die zich op een gegevensdrager of binnen een applicatie bevinden om deze te kunnen herstellen mochten ze beschadigd raken. De term back-up wordt meestal gebruikt voor gegevens op bijvoorbeeld de harde schijf van een computer, maar ook van gegevens op andere dragers zoals een simkaart, binnen een applicatie zoals een databasemanagementsysteem of zelfs niet-elektronische gegevens zoals een adresboekje kan een van back-up gemaakt worden. Het doel van een back-up is om belangrijke gegevens veilig te stellen voor het geval de gegevens op de originele drager beschadigd raken of helemaal verloren gaan. Indien nodig kan een back-up weer op een vergelijkbare originele drager teruggezet worden. Afhankelijk van het soort voorval waardoor de gegevens verloren zijn gegaan kunnen verschillende back-upmethoden worden gebruikt:

  • Wanneer een bestand “per ongeluk” wordt beschadigd of weggegooid door de gebruiker kan het probleem al verholpen worden door het maken van een kopie van belangrijke bestanden op dezelfde schijf.
  • Het kapotgaan van de harde schijf kan ondervangen worden door een back-up op een extra harde schijf te maken of door een RAID-configuratie te gebruiken.
  • Diefstal van een computer of gegevensdrager kan ondervangen worden door de back-up op een extern medium te maken.
  • Een grote brand, overstroming of andere calamiteit kan ondervangen worden door de back-up op een andere locatie te bewaren.

Bij het opzetten van een back-upstrategie moeten bovenstaande scenario’s meegenomen worden. Daarnaast moet er ook aan gedacht worden dat de beschadigingen in gegevens vaak niet meteen opgemerkt worden en dat een recente back-up misschien al een kopie van de beschadigde gegevens bevat.

Wat zijn verschillende back-upmethoden?

Er zijn verschillende manieren mogelijk om een back-up te maken. Deze vallen globaal uiteen in twee methoden: back-ups van de volledige harde schijf, de zogenoemde image back-ups, en back-ups op bestandsniveau.

Image back-ups zijn vooral geschikt om in geval van een catastrofale fout van een harde schijf, snel de vervangende schijf volledig identiek in te richten.

Back-ups op bestandsniveau zijn daarentegen bedoeld om in geval van fouten in een of meer bestanden, denk hierbij aan het per ongeluk verwijderen van bestanden,  de bestanden weer terug te kunnen plaatsen zonder dat daarbij de rest van het systeem beïnvloed wordt. Het is ook mogelijk om oudere versies van bestanden terug te zetten zodat deze met de huidige versie vergeleken kunnen worden.

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.