business central
Bedrijfsssoftware

Business Central
Tailor Made

Wat is Business Central

Business Central Tailor Made

Business Central is het ERP-systeem van Microsoft, speciaal ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven. Zoveel mogelijk gestandaardiseerd. Maar dat past niet ieder bedrijf. Wil je een volledig op jullie wensen afgestemde inrichting? Laat ons je helpen.

Alleen zo komen we samen tot een optimale inrichting van het systeem. Wellicht met maatwerk, maar zonder het wiel opnieuw uit te vinden. Zo weten we uit ervaring welke aanvullende apps van toegevoegde waarde zijn voor jullie situatie. Dat kunnen onze eigen Apportunix apps zijn, maar ook apps van onze partners.

Business Central binnen week live boekhouding

Volledig volgens de behoeften van jullie bedrijf

Sommige processen binnen je bedrijf vereisen wellicht geavanceerde functionaliteit. Dan is onze Tailor Made de oplossing. We passen Business Central helemaal aan aan jullie wensen en behoeften. Hierbij volgen we niet blind jullie eisen, maar maken we samen met jullie een analyse om te kijken of processen anders / nog beter kunnen.

Al bijna 40 jaar helpen we bedrijven met hun automatisering. We hebben al tal van ERP-implementaties gedaan. Onze op maat gemaakte systemen zijn gebaseerd op een nauwe samenwerking tussen de klant en onze consultants. Een bedrijfsanalyse waarbij we jullie interne processen in kaart brengen, wordt de basis waarop we vervolgens starten bij het aanpassen van uw ERP-systeem.

Agile aanpak: bouwen vanuit de basis, en onderweg waar nodig bijsturen

Je software wordt geïmplementeerd volgens de “agile” aanpak. Dit kenmerkt zich in een focus op de “must haves” van een project. Door eerst op de essentiële zaken te focussen kan een zo kort mogelijke doorlooptijd worden gerealiseerd.

Er wordt al in de beginfase een testomgeving van Business Central beschikbaar gesteld waarmee jullie medewerkers zo snel mogelijk ervaring opdoen met het nieuwe systeem en de nieuwe manier van werken. In sprints van twee weken wordt de noodzakelijke functionaliteit stap voor stap ingericht (en indien nodig ontwikkeld) en toegevoegd aan de testomgeving waarna jullie deze functionaliteit direct kan uitproberen en testen.

Hierdoor is het voor de betrokken gebruikers heel concreet hoe het systeem eruit komt te zien en in de praktijk werkt. Dit maakt het makkelijker om mee te denken over de wensen en eisen van de zaken die niet de absolute prioriteit hadden. Dit levert een beter beheersbaar project op, wat uiteindelijk beter zal aansluiten op de wensen en eisen van de gebruikers, ten opzichte van het traditionele waterval model.


 
 
 
 
 
Waterfall software ontwikkeling
De traditionele waterval methode: pas bij oplevering een bruikbaar systeem

DevOps Agile
Agile: uw systeem al snel bruikbaar en wordt steeds beter


Maatwerk erp software

Afgestemd op jullie wensen

Dit pakket is perfect voor wie een optimale inrichting van het ERP-systeem en zijn processen wilt. Je gaat samen met onze ervaren consultants jullie processen analyseren en krijgt een volledig op jullie wensen afgestemde inrichting. Uiteraard profiteer je daarbij ook van een ERP-systeem dat naadloos integreert met Microsoft 365.

Projectfases: First things first

Vanaf het begin van het hele project draait het om samenwerking. Zowel jullie als wij hebben baat bij een succesvol project. Daarom werken we agile, wat betekent dat we onderweg continu kunnen bijsturen. Als we merken dat er obstakels ontstaan die moeilijk te voorspellen waren, kijken we samen hoe we die hobbels moeten nemen en / of we opnieuw prioriteiten moeten stellen. Op deze manier kunnen we altijd op het juiste moment de juiste beslissing nemen.

1

Analyse

We analyseren al je processen en activiteiten om inzicht te krijgen op welke gebieden je werkwijze ondersteund wordt en/of kan worden door Business Central. We kijken ook welke functionaliteit in de standaard versie van Business Central kan worden ingericht en waar extra modules, apps of maatwerk nodig zijn.

2

Projectplan(ning)

In deze fase stemmen we samen de projectaanpak af en maken we het projectplan en de planning. We splitsen het project op in sprints zodat jullie op het juiste moment de juiste resources kunnen plannen en weet wat er in welke volgorde wordt ontwikkeld.

3

Sprints

We stellen een test- en productieomgeving beschikbaar. Op volgorde van prioriteit bepalen we samen hoe de functionaliteit ingezet moet worden, wordt er indien nodig extra functionaliteit ontwikkeld. Dit doen we in sprints van 2 weken waarvan jullie de tijdens de sprint gerealiseerde functionaliteit kunnen testen. Het is dus van belang dat er voldoende tijd binnen uw organisatie wordt gereserveerd om deze input te leveren.

4

Oplevering

Keuren jullie functionaliteit goed, dan kan de nieuwe functionaliteiten direct in gebruik genomen worden. Hierdoor is het al in een vroeg stadium mogelijk om het systeem te gebruiken. Wij doen dus geen big-bang oplevering, maar beginnen met de meest cruciale functionaliteiten en breiden steeds verder uit.

5

Projectafsluiting & Beheer

Bij de livegang zal een consultant van WSB aanwezig zijn op locatie voor ‘nazorg’. Daarvoor al zal in overleg het juiste serviceniveau bepaald worden en wat de best passende invulling is voor beheer.

Meer weten?

Neem contact op met Maurice.