Terug naar het overzicht
Bedrijfsapplicaties

De Productie of Assemblage Module in Business Central: welke kies je wanneer?

Arjan de Groot
Arjan de Groot
Geplaatst op 10 oktober 2022

Wanneer je Business Central (voorheen Navision of NAV) gebruikt heb je de keuze om de eenvoudige Assemblage module of de uitgebreide Productie module in te zetten om de assemblage- c.q. productie-activiteiten in uw bedrijf te beheren en ondersteunen. Vaak krijgen we de vraag welke keuze we daarin adviseren. Dit hangt uiteraard sterk af van de functionaliteiten die nodig dan wel wenselijk zijn. In deze blog (welke de eerste is in een reeks blogs over de productie module in Business Central) geef ik in algemene termen antwoord op deze vraag.

Ik denk dat welke aanpak ook gekozen wordt, er altijd naar gestreefd dient te worden om het zo simpel mogelijk in te richten en te gebruiken. Uiteindelijk is het doel van ieder bedrijf dat zo veel mogelijk tijd besteed wordt aan het produceren van goederen en niet aan het administreren ervan. Ook wanneer voor de uitgebreidere productie module gekozen wordt, hoeft dit niet direct heel complex te worden.

Voordelen Assemblage module

Voordeel #1
Eén van de belangrijkste voordelen van de Assemblage module is dat deze beschikbaar is in de Essential licentie van Business Central, terwijl de iets duurdere Premium licentie van Business Central nodig is om de Productie module te kunnen gebruiken.

Business Central Assemblage module - order

Voordeel #2
Een ander belangrijk voordeel van de Assemblage module is dat deze eenvoudig te configureren en gebruiken is, wat de adoptie vergemakkelijkt. Vrijwel het enige wat benodigd is dat stuklijsten worden vastgelegd van de onderdelen waaruit de assemblage artikelen zijn opgebouwd.

Voordeel #3
Daarnaast kun je met het zogenaamde “Op order assembleren” beleid een koppeling maken tussen verkooporders en assemblageorders, waarbij assemblageorders automatisch aangemaakt en geboekt worden. In de gerelateerde verkooporders is daarbij inzichtelijk of de onderdelen op voorraad zijn. Ook de picklijsten laten optioneel dan de onderdelen zien die gepickt moeten worden. Dit is ideaal voor zogenaamde kitting activiteiten, waarbij verschillende artikelen die los op voorraad worden gehouden als set/pakket verkocht kunnen worden, zonder dat tijd dan wel capaciteit een bepalende factor is.

Voordelen Productie module

De Productie module biedt een groot scala aan extra functionaliteiten die ingezet kunnen worden, en zoals eerder benoemd, dient niet meer ingezet te worden dan noodzakelijk voor de wensen van de klant.

Business Central Productie module - productieorder

Voordeel #1
Naast het vastleggen van een stuklijst dien je voor ieder productieartikel ook een bewerkingsplan vast te leggen. Als je dit vergelijkt met een recept voor een gerecht dan kun je de ingrediënten vergelijken met een stuklijst en de bereidingswijze met een bewerkingsplan. Het voordeel van zowel productiestuklijsten als bewerkingsplannen is dat ze generiek kunnen worden aangemaakt en daarmee gedeeld kunnen worden met verschillende productieartikelen.

Voordeel #2
Een ander voordeel is dat versiebeheer kan worden toegepast op productiestuklijsten en bewerkingsplannen, zodat daarmee aanpassingen en verbeteringen kunnen worden vastgelegd, en ook achteraf kan worden bepaald volgens welke versie een historische productieorder is uitgevoerd.

Voordeel #3
Het belangrijkste voordeel van de Productie module, vind ik, is dat daarmee capaciteit gepland kan worden van de resources (medewerkers en/of machines), zoals vastgelegd in de bewerkingsplannen. Deze resources worden in Business Central Afdelingen en Bewerkingsplaatsen genoemd. Vervolgens kun je ook vastleggen hoeveel tijd daadwerkelijk wordt besteed aan iedere stap in het proces. Daarmee heb je in feite een voorcalculatie en een nacalculatie. Analyses van de verschillen daartussen leiden tot voortschrijdend inzicht in de processen waarmee deze geoptimaliseerd dan wel aangepast kunnen worden.

Assemblage module Business Central

Voordeel #4
Soms is het wenselijk, of zelfs een fiscale eis, dat bij langlopende productieorders onderhanden werk wordt vastgelegd. Alleen de Productie module ondersteunt dit. Er is een uitgebreide configuratie mogelijk van de productieboekhouding, waarin naast het onderhanden werk (work-in-progress) ook materiaal- en capaciteitsverschillen (en zelfs overheadverschillen) in het grootboek inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit sluit weer aan bij de voor- vs. nacalculatie mogelijkheden gememoreerd in de vorige paragraaf.

Waar bij het boeken van een assemblageorder alles op hetzelfde moment wordt geboekt, dat wil zeggen: het verbruik van de onderdelen en eventuele resources én de totstandkoming van het geassembleerde artikel, kun je dit in de Productie module heel flexibel uitvoeren. Je kunt materiaalverbruik, tijd en output onafhankelijk van elkaar, indelen en in willekeurige volgorde boeken. Het materiaal verbruik kan eventueel zelfs automatisch en/of gekoppeld aan een specifieke stap in het productieproces worden geboekt.

In een productieorder heb je daarnaast de mogelijkheid om een meerlaagse structuur te gebruiken, waarbij in een onderliggende laag een artikel wordt geproduceerd (bijv. een fietswiel), dat zelf weer onderdeel is van de laag erboven (de fiets).

Tot slot noem ik nog enkele andere voordelen van de Productie module:
• De Productie module ondersteunt dat stappen in het productieproces kunnen worden uitbesteed bij externe partijen (leveranciers).
• In de Productie module kan ook rekening worden gehouden met afval en uitval van grondstoffen en productieartikelen.
• In de Productie module kan ook gewerkt worden met zogenaamde families, waarmee meervoudige output op basis van een gezamenlijk bewerkingsplan kan worden gerealiseerd.

Conclusie

Wanneer sprake is van eenvoudige assemblage-activiteiten in kleinere bedrijven dan zal in veel gevallen de standaard Assemblage module voldoen in de ondersteuning van deze processen.
Is er behoefte aan één of meer van de functionaliteiten zoals genoemd in de voordelen van de Productie module, dan zal al snel de Productie module geadviseerd worden. Ook wanneer in de huidige situatie de Assemblage module wellicht voldoet, maar er uitzicht dan wel ambities zijn voor uitbreidingen in de toekomst kan wellicht ook beter direct de Productie module worden ingezet.

In sommige gevallen zou ook een combinatie kunnen worden overwogen, bijvoorbeeld de Assemblage module voor het eindproduct (vanwege de koppeling met verkoop) en de Productie module voor de halffabricaten. Maar dit zal niet snel worden geadviseerd vanwege het feit dat dan ook twee modules moeten worden onderhouden, ingericht (denk ook aan dubbele documenten) en getraind.

Aarzel niet voor een specifiek en gedetailleerd advies contact met ons op te nemen.

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.