Terug naar het overzicht
Bedrijfsapplicaties

Softwareontwikkeling? Sprints effectiever dan marathon!

Wido Kohlschein
Wido Kohlschein
Geplaatst op 9 juni 2020

Om producten en ideeën snel op de markt te kunnen brengen is het noodzakelijk om de time-to-market zo kort mogelijk te houden. Daarom ontwikkelen we uw software via de zogenaamde DevOps-aanpak. In de praktijk zien we dat we met meer rust en regelmaat de software kunnen ontwikkelen. Lekker voor ons, maar ook voor u als klanten, omdat in staat zijn om sneller toegevoegde waarde te leveren in de vorm van nieuwe en innovatieve producten.

Hoe werkt deze vorm van moderne softwareontwikkeling?

Deliverables

DevOps is een samentrekking van de woorden DEVelopment en OPerationS. DevOps helpt organisaties om de time-to-market te verkorten, zodat hun producten en ideeën snel op de markt kunnen worden gebracht.

DevOps is de moderne manier van softwareontwikkeling. Het vervangt Waterfall, de traditionele manier van softwareontwikkeling. Bij de Waterfall-methode wordt een project vooraf in kaart gebracht en vervolgens in zijn geheel uitgewerkt en opgeleverd. Niet zelden blijkt na maanden van ontwikkeling dat het eindproduct toch niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen, of dat de eisen tijdens de ontwikkeling achterhaald zijn.

Waterfall - software ontwikkeling
Softwareontwikkeling via Waterfall aanpak

Bij een DevOps-proces worden de verschillende processen in kleine stukjes gesplitst, zogenoemde deliverables. Deliverables zijn de afzonderlijke stukjes software die in een project geproduceerd worden. Ze zijn de hoeksteen voor het succes van een project. Iedere deliverable verrijkt de oplossing met functionaliteit die afzonderlijk getest en opgeleverd wordt. Omdat de eindgebruiker al tijdens het ontwikkelproces met de gebouwde functionaliteit kan werken, voorkom je verrassingen aan het einde van de ontwikkeling en hebben de klant, consultant en ontwikkelaar meer grip op het eindresultaat.

DevOps - Agile
Softwareontwikkeling via DevOps aanpak

Klantbetrokkenheid groter bij DevOps

Een belangrijk voordeel van het DevOps-proces is de grote betrokkenheid van de klant. Klanten kunnen eventuele scoopwijzigingen al tijdens de projectrealisatie aangeven. Door het direct doorvoeren van de scoopwijziging zijn er minder verrassingen bij de definitieve levering. Niet alleen betekent deze moderne ontwikkelingsmethode dat klanten meer inzicht hebben in het project, ook is de kwaliteit van het eindproduct beter en zijn de kosten meestal aanmerkelijk lager.
Voor iedere klant wordt een eigen dashboard ingeregeld om de diverse fases van de ontwikkeling te volgen. Na een test van een deliverable – en goedkeuringen van de stakeholders binnen het project – kan een nieuwe versie met één druk op de knop uitgerold worden. Dit geautomatiseerd uitrollen is essentieel om de hoge opleverfrequentie te kunnen realiseren.

software ontwikkeling devops

Samenwerking

De consultants van WSB Solutions zijn de schakel tussen de klant en het ontwikkelteam. Bij een maatwerk project zijn zij de product owner die samen met de projectleider de scoop van de klant bewaakt en gezamenlijk met de klant de prioriteiten binnen het project bepaalt. Gezamenlijk plannen ze een zogenoemde committed sprint die in korte tijd (twee weken) gerealiseerd kan worden. Aansluitend wordt één soft print vastgelegd die naadloos op elkaar aansluiten. Een volgende sprint wordt pas vastgesteld als de vorige sprint is gerealiseerd. In wezen is dat de kern van DevOps: geen project dat van A tot Z is vastgelegd maar na iedere ‘letter’ bijgesteld kan worden.

software ontwikkeling

Tooling

Voor het beheersen van het DevOps proces maakt WSB gebruik van Microsoft platform Azure DevOps. Dit platform sluit naadloos aan op Office365 waarbij diverse Microsoft-producten worden gebruikt binnen het DevOps proces. Zo worden bijvoorbeeld vanuit Azure DevOps status updates gegeven via Teams in de daarvoor bestemde kanalen. Binnen het DevOps proces staat Microsoft Teams centraal in de communicatie.

Meer weten

Benieuwd hoe wij werken via de DevOps-aanpak? Of meer weten over het idee achter DevOps? Ik vertel het u graag. Vertel hieronder wie u bent, en ik bel u graag even terug.

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.