Terug naar het overzicht
Algemeen

Microsoft Inspire 2019: een samenvatting

Van 14 - 18 juli organiseerde Microsoft weer haar jaarlijkse evenement: Microsoft Inspire. Het evenement is bedoeld om alle Microsoft partners te informeren over de visie en strategie van Microsoft, over nieuwe ontwikkelingen en over de doelstellingen voor het komende jaar. Sinds vorig jaar wordt Inspire gecombineerd met Microsoft Ready, het evenement waarbij Microsoft de eigen medewerkers bijpraat over de laatste ontwikkelingen en de nieuwe doelstellingen. Het totale aantal deelnemers aan de combinatie van Inspire en Ready is meer dan 30.000! De locatie voor deze events is Las Vegas, de enige stad in de VS met genoeg hotels om 30.000 deelnemers te kunnen ontvangen.

Ik bezoek Inspire ieder jaar om, inderdaad, inspiratie op te doen en om te bepalen wat de trends en ontwikkelingen die Microsoft signaleert, betekenen voor WSB Solutions. Microsoft producten en diensten zijn de fundering onder de drie pijlers van ons bedrijf Moderne Werkplek, Cloud Infrastructuur en Bedrijfsapplicaties. Belangrijk dus om tijdig te horen wat er aan zit te komen.

Tijdens Microsoft Inspire wordt er een aantal “corenotes” gegeven waarbij met name visie en strategie centraal staan. Verder zijn er talloze sessies over nieuwe producten en diensten, marketing, leiderschap, etc. waar je naar behoefte uit kunt kiezen. Er is een grote beursvloer waar alle Microsoft producten te bekijken zijn en waar je met Microsoft medewerkers in gesprek kunt. En er zijn veel Microsoft partners die een stand hebben om hun eigen software en diensten te promoten. En natuurlijk is ook netwerken met andere partners en Microsoft medewerkers belangrijk.

Wat is mij dit jaar opgevallen; wat zijn de belangrijkste zaken die ik heb gehoord?

Volle kracht vooruit
Als eerste: er waren geen verrassingen. De visie en strategie van Microsoft, vijf jaar geleden met de komst van Satya Nadella als CEO opgesteld, staat werkelijk als een huis. Microsoft is heel succesvol en gaat met volle kracht verder op de ingeslagen weg. Dat er geen verrassingen waren, betekent niet dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Integendeel, het tempo waarmee Microsoft zijn Cloud diensten innoveert en uitbreidt is adembenemend. Het is zelfs voor veel Microsoft medewerkers en Microsoft partners als WSB lastig om bij te blijven bij alle ontwikkelingen, laat staan voor de klanten van Microsoft.

Maar deze nieuwe ontwikkelingen zijn vooral een evolutie, een verdere uitvoering van de ingeslagen weg en van de visie en strategie.

Minder aandacht voor techniek, meer voor zachte factoren
Het tweede dat me opviel was dat er, in vergelijking met voorgaande jaren, minder aandacht was voor de techniek en meer voor “zachtere” zaken zoals cultuur, vertrouwen, privacy en de rol van tech in onze wereld.

Er was afgelopen jaar, en nog steeds, veel te doen over de macht van de grote techbedrijven en de invloed die de moderne digitale technologie op onze maatschappij heeft. Microsoft heeft de afgelopen dagen duidelijk gemaakt dat ze zich zeer bewust zijn van de rol die zij, als één van de grootste techbedrijven ter wereld, in onze maatschappij spelen en de invloed die zij hebben. Microsoft vindt dat zij een verantwoordelijkheid heeft om bij te dragen aan het oplossen van de grootste problemen van onze wereld. Ik denk dat Microsoft hierbij voorop loopt ten opzichte van alle andere grote techbedrijven.

Tijdens de eerste corenote, van Judson Althof, werd lang stil gestaan bij de cultuur van Microsoft. Volgens Satya Nadella is cultuur de belangrijkste factor voor succes (hij gaat hier in zijn boek “Hit Refresh” uitgebreid op in, erg interessant!). Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat Microsoft investeert in diversiteit binnen het bedrijf, dat bij ontwerp en ontwikkeling van producten gezorgd wordt dat ze ook gebruikt kunnen worden door mensen met een handicap, dat Microsoft investeert in projecten om huizen in Seattle, waar het hoofdkantoor van Microsoft gevestigd is, betaalbaar te houden, etc. Door een inclusieve cultuur te bevorderen, zorg je dat medewerkers trots op hun bedrijf zijn, daar graag willen werken en hun beste prestaties leveren.

Wat kunnen we komend jaar verwachten van Microsoft?

De belangrijkste innovaties voor het komend jaar staan op de afbeelding hieronder.

Microsoft Inspire - innovaties 2020

Het is veel te veel om op in te gaan, maar hieronder een selectie van nieuwe zaken in de cloud diensten van WSB Solutions.

Moderne Werkplek

Microsoft Teams is de snelst groeiende app in de historie van Microsoft met nu al ruim 13 miljoen actieve gebruikers. Teams staat centraal in de “Productivity Cloud” en komend jaar zal er opnieuw veel geïnvesteerd worden in Teams.

Daarnaast wordt heel veel aandacht besteed aan security. Een veilige werkomgeving is cruciaal, het wordt daarom steeds makkelijker gemaakt de beveiliging te verbeteren zonder dat dit leidt tot een mindere gebruikerservaring.

Bedrijfsapplicaties

Op het gebied van de “Business Cloud” viel me op dat er veel ontwikkelingen op het gebied van het PowerPlatform zijn. En net als bij de andere diensten, komt overal Artificial Intelligence terug. Er is bijvoorbeeld een nieuw onderdeel van het PowerPlatform; de “AI builder”. Zonder kennis van programmeren kun je hiermee AI toevoegen aan PowerApps. Een voorbeeld dat werd gedemonstreerd was een app die, via de camera van een smartphone, het type en aantal flessen frisdrank telt in een supermarktschap. Dus in plaats van handmatig te inventariseren, kun je AI inzetten om dit automatisch te doen.

Cloud Infrastructuur

Microsoft Azure is de infrastructuur die de basis is onder alle Cloud diensten van Microsoft. De ontwikkelingen op gebied van Azure zijn teveel om op te noemen. In zijn corenote speech zei Satya Nadella dat Azure wordt uitgebouwd tot de “world’s computer”. De wereldwijde beschikbaarheid en schaalbaarheid van Azure biedt ongekende mogelijkheden. Eén daarvan is “limitless data”; een database die letterlijk geen beperkingen meer kent. Zeker voor IoT toepassingen, met miljoenen of miljarden devices, die gigantische hoeveelheden data genereren, is dit een uitkomst.

AI

Verder ook hier weer veel AI. In een demo van Julia White (binnen Microsoft verantwoordelijk voor Azure) werd getoond dat met AI een videoopname van een Engelstalige speech werd omgezet in een hologram waarbij dezelfde speech in het Japans werd gegeven. Het indrukwekkende hierbij was dat de intonatie, gebaren, etc. zo werden overgenomen dat het leek of de persoon vloeiend Japans sprak.

Net als vorig jaar is wel duidelijk dat AI een grote invloed zal krijgen de komende jaren en dat we AI steeds meer gaan tegenkomen in de technologie die we dagelijks gebruiken.

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.