Convenient Comments
Apps

Convenient Comments
 

Wil je jouw opmerking uit een document buiten Business Central kopiëren en plakken zonder deze handmatig in afzonderlijke regels te hoeven splitsen? Wil je jouw collega's op de hoogte stellen van een speciale opmerking die cruciaal is voor de verkoop van een specifiek artikel, de verkoop aan een specifieke klant of de aankoop bij een specifieke leverancier?

Met de app Convenient Comments kun je met een opmerkingen-editor binnen Business Central opmerkingen toevoegen. Je kunt eenvoudig een lange tekst (meerdere regels) invoeren en de app zorgt ervoor dat deze wordt opgesplitst in commentaarregels nadat je klaar bent met bewerken.

Ontdek alle voordelen (en prijzen) van Convenient Comments op de website van Apportunix:

Naar Apportunix.com