cyber security inrichten beheer it-omgeving
Cyber Security

Het fundament onder je ICT-beveiliging

fundament ict beveiliging

Het goed inrichten van het beheer van je IT-omgeving is het fundament onder je ICT-beveiliging.

Veel bedrijven beschikken niet over een IT-afdeling die het beheer kan uitvoeren en besteden dit daarom uit. Voor ruim 100 organisaties verzorgen wij het beheer van hun IT-omgeving en de support aan eindgebruikers.

Beheer van de IT-omgeving houdt in dat:

  • er betrouwbare back-ups aanwezig zijn en dat dit wordt gecontroleerd,
  • er antivirus software op alle devices draait en dat deze up-to-date blijft,
  • patchmanagement wordt uitgevoerd; dat betekent dat updates van Windows en Microsoft 365 tijdig worden geïnstalleerd.

Belangrijk is ook een herstelplan; wat doe je als je IT-omgeving door een calamiteit, bijvoorbeeld een ransomware aanval, niet beschikbaar is? Hoe kun je je IT-omgeving dan weer snel in de lucht krijgen?

ict beveiliging beheer

Inrichten beheer IT-omgeving

  • Goede antivirus / antimalware op alle devices
  • Tijdige installatie (beveiligings-)updates
  • Betrouwbare back-up (inclusief controle)
  • Disaster Recovery: herstelplan bijvoorbeeld na cyberaanval of brand

Hoe goed is jouw bedrijf beveiligd tegen cybercriminelen?

In 5 stappen je IT-beveiliging aantoonbaar op orde

Het inrichten van het beheer van je IT-omgeving is stap 2 van het 5-stappenplan om jouw IT-beveiliging op orde te brengen en te houden.