Terug naar het overzicht
Digitale Transformatie

Digitale Transformatie: Beheers de emoties en creëer een ‘red-print’ (5/5)

Edwin Combrink
Edwin Combrink
Geplaatst op 23 november 2020

Digitale Transformatie. Veel bedrijven, ook MKB-bedrijven, zijn er in meer of mindere mate mee bezig. Maar wat is Digitale Transformatie eigenlijk? Waarom moeten we allemaal zo nodig digitaal transformeren? En welke rol speelt ICT hier wel of juist niet in?

De komende weken delen we iedere maandag een column van business trainer en consultant Guus Krabbenborg. Al deze vijf columns zijn onderdeel van een e-book met dertien columns die we in samenwerking met Guus hebben samengesteld. Dit boek is nu te downloaden onderaan deze pagina.

De eerste vier columns gemist? Check ze hier:
1. Wat is Digitale Transformatie nou eigenlijk?
2. Waarom is Digitale Transformatie zo belangrijk?
3. Moderniseren van de software of van de hele organisatie?
4. Wat zijn de projectdoelen?

De succes- en faalfactoren in veranderprojecten zijn doorgaans niet aan technologie gerelateerd. Want ga maar na: in de afgelopen decennia heeft de technologie zich sterk gestandaardiseerd en is de kwaliteit van de IT-dienstverlening fors verbeterd. En cloud computing versterkt dit effect alleen maar.

Als veranderprojecten mislukken heeft dat doorgaans een relatie met emoties. Een gebrek aan communicatie, de reden achter het project (the Why) niet begrijpen, geen duidelijke project rollen en verantwoordelijkheden en tenslotte het niet begrijpen wat deze veranderingen voor individuele medewerkers betekenen vormen allemaal voorname risico’s voor mislukking.

Traditionele IT projecten werken vaak met een ‘blue-print’, wat een overzicht biedt van hoe de nieuwe software oplossing past in de huidige bedrijfsprocessen. Maar in dit soort transformatieprojecten heb je vooral behoefte aan een zogenaamde ‘red-print’ – een overzicht van de cultuur, emoties en weerstanden die relevant zijn voor jouw organisatie.

Gebruikmakend van de HR-afdeling, deze red-print moet vragen beantwoorden zoals:

• Wie zijn de voorstanders van verandering en waar in het bedrijf kun je hen vinden?
• Waar precies zit de weerstand en wat is de logica achter die weerstand?
• Welke vorm van ondersteuning is effectief om deze medewerkers positief te krijgen?
• Hoe kun je de positieve emoties van de voorstanders gebruiken om de collega’s met weerstand positief te beïnvloeden?

Verandering is oké, maar we weten ook allemaal dat weerstand onderdeel is van menselijk gedrag. Onderzoeken tonen aan dat er een duidelijk verband is tussen leeftijd en weerstand tegen verandering. En we weten ook allemaal dat de gemiddelde leeftijd van het doorsnee management hoger is dan de gemiddelde leeftijd in het hele bedrijf.

Overweeg dus zeker ook om een aparte red-print te laten maken voor de eigen directie en het management team, bij voorkeur gemaakt door een externe consultant. Voor het geval dat….

Guus Krabbenborg

Deze column is onderdeel van een serie van 13 columns over Digitale Transformatie. We hebben ze gebundeld in een e-book. Deze kunt u hieronder gratis downloaden.