Terug naar het overzicht
Algemeen

Microsoft Inspire 2021: Digitaal Optimisme vs. Digitaal Pessimisme

Microsoft Inspire is het evenement waarmee Microsoft al vele jaren hun nieuwe fiscale jaar begint. Tijdens dit evenement worden zowel de wereldwijde Microsoft partners als de medewerkers van Microsoft zelf geïnformeerd over alle (technische) ontwikkelingen en vernieuwingen en de plannen van Microsoft voor het komende jaar. Normaalgesproken een evenement waarvoor tienduizenden Microsoft partners en medewerkers naar een conventiecentrum in een grote stad in de Verenigde Staten (de laatste jaren was dat Las Vegas), afreizen om samen te komen en een week lang ondergedompeld te worden in al het Microsoft nieuws.

Vanwege Covid-19 was dat dit jaar, net als in 2020, natuurlijk niet mogelijk en was Microsoft Inspire een volledig digitaal evenement. Dit heeft zo zijn voordelen; het is gemakkelijk om in korte tijd een groot aantal sessies te volgen en het bespaart natuurlijk enorm veel vliegkilometers en daarmee CO2 uitstoot. Heel belangrijk aangezien Microsoft zich als doel gesteld heeft om in 2030 klimaatnegatief te zijn.

Persoonlijk vind ik het prima om niet naar Las Vegas te hoeven reizen in juli (temperaturen dik boven de 40 graden vind ik maar niets)! Maar wat ik wel echt mis van de jaarlijkse reis naar de VS is dat het je ruim de tijd geeft om al het nieuws dat je tijdens Inspire hoort te vertalen naar wat het betekent voor ons als WSB Solutions. Om letterlijk geïnspireerd terug te komen met een lijst met actiepunten en plannen voor het komende jaar. Hier in Nederland kom je toch moeilijk los van de dagelijkse gang van zaken wat het zicht op het grotere plaatje lastiger maakt.

Inspire 2021 Satya NadellaSatya Nadella, CEO Microsoft, tijdens Inspire 2021.

2 thema’s

Maar afgelopen week heb ik tussen de bedrijven door alle keynotes gevolgd, een aantal themasessies en verdiepingssessies gevolgd en daaruit heb ik twee belangrijke thema’s gehaald die ik in dit blogartikel zal toelichten.

Het eerste thema is “digitaal optimisme”. Digitale transformatie is het afgelopen jaar, door de corona pandemie, sneller verlopen dan ooit en door het economische herstel nu het einde van de pandemie (in ons deel van de wereld althans) in zicht is, verwacht Microsoft een nieuw digitaal optimisme. Hiermee wordt bedoeld dat organisaties die de voordelen van digitale transformatie gezien hebben, gedreven door nieuwe technologische ontwikkelingen, flink zullen investeren in hun verdere digitale transformatie om de verwachte groei en het herstel aan te kunnen.

Het tweede thema staat hier haaks op; aan digitale transformatie zit namelijk een schaduwzijde en dat is de kwetsbaarheid van moderne digitale technologie. Als we iets geleerd hebben het afgelopen jaar is het dat we door de toegenomen afhankelijkheid van IT ook erg kwetsbaar geworden zijn. Grote cyberaanvallen zijn vrijwel continu in het nieuws, telkens weer blijken bekende en minder bekende organisaties het slachtoffer van steeds geavanceerdere en grotere ransomware aanvallen waardoor hun bedrijfsvoering volledig tot stilstand komt.

Veel aandacht tijdens Inspire daarom voor de vraag hoe we ons kunnen beschermen tegen cybercriminaliteit, zodat we kunnen profiteren van de voordelen van verdere digitalisering zonder dat we steeds kwetsbaarder worden.

Thema 1: Digitaal Optimisme

Het is al vele keren herhaald, we hebben er een aantal blogs over geschreven, maar toch nog maar een keer: door de corona pandemie heeft een grote versnelling van de Digitale Transformatie plaatsgevonden. Voor veel bedrijven is dit het meest concreet doordat zij (veel meer) gebruik zijn gaan maken van Microsoft Teams en, wellicht in mindere mate, van andere Office 365 apps als OneDrive, SharePoint, Planner en OneNote.

Digitale Transformatie versnelt door covid

Microsoft Teams

Even wat cijfers die Microsoft gedeeld heeft over het gebruik van Teams in het afgelopen jaar. Het aantal mensen dat Teams dagelijks gebruikt is gestegen tot maar liefst 145 miljoen in de afgelopen maanden. Microsoft heeft in een jaar tijd meer dan 300 nieuwe functies en features aan Teams toegevoegd om het medewerkers van organisaties nog makkelijker te maken om samen te werken en contact te kunnen houden.

Gebruikers Microsoft Teams
Door de coronacrisis is het aantal mensen dat Teams gebruikt enrom gestegen.

Nu het einde van de corona pandemie nadert, blijkt dat veel medewerkers het thuis kunnen werken als plezierig ervaren en niet volledig willen terug keren naar de oude situatie waarbij ze full-time op kantoor werkten. Ook veel werkgevers hebben gemerkt dat de productiviteit van thuiswerkers hoger is dan van kantoorwerkers. Tegelijkertijd vinden zowel werkgevers als werknemers het wel belangrijk dat medewerkers elkaar fysiek kunnen ontmoeten om creativiteit en samenwerking te stimuleren en te zorgen dat de bedrijfscultuur in stand blijft.

Bij veel organisaties zal er een hybride vorm van werken ontstaan waarbij er een mix van thuis en op kantoor werken ontstaat. Hoe de verhouding precies ligt hangt af van het type organisatie en het soort werk. Duidelijk is wel dat er een situatie ontstaat waarbij medewerkers verdeeld zijn over verschillende locaties, maar toch moeten samenwerken. Hoe ziet de toekomst van werk er in die hybride situatie uit?

Microsoft ziet Teams als de plek waar medewerkers hun dag beginnen en de rest van de dag doorbrengen. Op dit moment gebruiken veel bedrijven Teams vooral voor chatten, (beeld)bellen en online vergaderen. Maar Teams is vanaf het begin aan opgezet als een samenwerkingsplatform. Chat, bellen en vergaderen zijn natuurlijk de belangrijkste onderdelen van samenwerken maar voor echt goed samenwerken is meer nodig. Het gaat dan ook over zaken als het delen van documenten, bestanden en data, toegang tot rapportages en gebruik van applicaties. Teams ontwikkelt zich tot een platform dat centraal staat in alle bedrijfsprocessen en dit is waar de digitale transformatie dan ook plaatsvindt. In plaats van te switchen tussen verschillende applicaties om een bepaalde taak uit te voeren, zullen deze applicaties in Teams geïntegreerd zijn zodat je, zonder Teams te verlaten, je werk over verschillende applicaties heen kunt uitvoeren waarbij je optimaal in de flow van je werk blijft.

Een goed voorbeeld hiervan is de integratie die Microsoft zelf heeft ontwikkeld tussen Teams en Dynamics 365. In Dynamics 365 kan bijvoorbeeld een salesteam klantgegevens en verkoopkansen bijhouden. Rondom verkoopkansen vindt veel communicatie plaats; bijvoorbeeld afstemming over een presentatie die moet worden gemaakt, een offerte die moet worden opgesteld, etc.

Dynamics integratie in TeamsDynamics geïntegreerd in Teams. Super handig!

Deze communicatie vindt uiteraard plaats in Teams (u werkt tegenwoordig natuurlijk niet meer met interne mails…). Met de integratie tussen Teams en Dynamics 365 is het nu mogelijk om, direct vanuit Teams, tijdens een meeting, alle gegevens van de verkoopkans op te roepen, aan te vullen, actiepunten af te spreken en vast te leggen, etc. En andersom, in Dynamics 365 is alle communicatie rondom de verkoopkans zichtbaar.

Er zijn in Teams al honderden integraties met apps, zowel van Microsoft zelf als ook van andere leveranciers, beschikbaar en dit zullen er de komende tijd steeds meer worden.

Microsoft Viva

Wanneer een deel van de medewerkers thuis werkt, is het voor werkgevers en managers belangrijk om extra aandacht te geven aan het welzijn van hun medewerkers. Wanneer je elkaar minder vaak fysiek ontmoet, is het lastiger om op de hoogte te blijven hoe het met iemand gaat. Ook is het voor medewerkers lastiger om de juiste informatie te vinden als je het niet even snel aan de collega naast je kunt vragen. Eerder dit jaar is Microsoft Viva aangekondigd; een “employee experience” platform. Tijdens Inspire is een aantal belangrijke toevoegingen voor Viva aangekondigd die allen volledig binnen Teams opgenomen zijn. Het idee is om met Viva alle HR-gerelateerde zaken op één plek, in Teams, samen te brengen en medewerkers daarmee een optimale ervaring te bieden. Ook weer een voorbeeld waarmee Teams de centrale plek is waar je al je werk doet en alle informatie beschikbaar is.

Windows 365

Een ander aspect van het blijvend thuis werken is dat werkgevers genoodzaakt zijn om hun medewerkers te voorzien van een werkplek die de medewerker ongeacht locatie en tijd op een veilige manier toegang geeft tot de bedrijfsapplicaties en gegevens.

Op dit moment heeft Microsoft daar eigenlijk twee verschillende oplossingen voor; ieder met hun eigen voordelen (een combinatie van deze oplossingen is ook nog mogelijk):
1. Veel organisaties geven hun medewerkers een centraal beheerde laptop met daarop lokaal geïnstalleerd de apps die ze nodig hebben en maken gebruik van de Microsoft Cloud om, via internet, toegang tot de bedrijfsdata te geven.
2. Een andere benadering is om gebruik te maken van een virtuele desktop, bijvoorbeeld Azure Virtual Desktop, waarop medewerkers, via internet, kunnen inloggen om toegang te krijgen tot hun apps en data. Ongeacht het type device kun je hiermee toegang tot je Windows 10 desktop krijgen.

Met de komst van Windows 365 (dat op 2 augustus 2021 beschikbaar komt) komt er nu een optie bij.

Microsoft geeft nadrukkelijk aan dat de eerste twee opties gewoon blijven bestaan. Windows 365 is bedoeld voor scenario’s die niet goed worden bediend door de bestaande twee oplossingen. Windows 365 is een Windows 10 of 11 desktop die door Microsoft vanuit de Cloud wordt aangeboden. Je kunt Windows 365 zien als een PC in de Cloud die je vanuit een webbrowser kunt benaderen. Windows 365 streamt je Windows desktop in feite naar je browser.

Maar Azure Virtual Desktop doet toch hetzelfde zou je zeggen? Dat klopt; Windows 365 is dan ook gebaseerd op Azure Virtual Desktop. Het verschil is dat Azure Virtual Desktop moet worden ingericht en beheerd, wat de nodige kennis vereist (WSB heeft deze kennis en doet dit vaak voor haar klanten) waarbij Windows 365 een kant-en-klare desktop is die je zonder verdere IT-kennis direct kunt gebruiken.

Windows 365 is vooral interessant voor scenario’s waar mensen met veel verschillende typen devices werken, geen eigen device hebben, wanneer je snel extra medewerkers wilt onboarden zonder devices voor ze te moeten kopen (tijdelijke medewerkers, stagiaires, etc.), bij snel veranderende organisaties waarbij medewerkers hun eigen device kunnen inzetten of wanneer je bijzondere (zware) workloads hebt waarvoor de aanwezige hardware niet toereikend is.
In veel andere gevallen zijn de bestaande oplossingen vaak beter want flexibeler en goedkoper dan Windows 365.

Thema 2: Cyber security

Het tweede thema is cyber security. Ondanks alle berichten over cyberaanvallen in de laatste maanden is er geen sprake van “digitaal pessimisme”. Integendeel, duidelijk is dat Microsoft heel veel investeert in cybersecurity en er alles aan doet om te zorgen dat met name het MKB zijn cyber security op orde brengt.

Wat veel mensen niet weten is dat Microsoft zich de laatste jaren heeft ontwikkeld tot een toonaangevend security bedrijf. Volgens marktonderzoeksbedrijf Gartner is Microsoft inmiddels een leider in vijf “Magic Quadrants”. Wat de meeste mensen ook niet weten is dat veel van de Microsoft security oplossingen onderdeel zijn van de Microsoft 365 diensten. Bedrijven die al een abonnement op Microsoft 365 hebben kunnen dus in feite gratis gebruik maken van deze security functies waaronder bijvoorbeeld Multi Factor Authenticatie (MFA). Toch blijkt bijvoorbeeld dat slechts een kleine minderheid van de bedrijven (minder dan 20%!) MFA aan heeft staan terwijl bewezen is dat het gebruiken van MFA 99,9% van de aanvallen via een gelekte of gestolen identiteit (gebruikersnaam en wachtwoord) kan voorkomen. Als je weet dat de meeste cyberaanvallen beginnen met een gelekte of gestolen identiteit, zou je zeggen dat iedereen toch MFA zou moeten hebben aanstaan.

cyber aanvallen mkbEenderde van alle cyberaanvallen wereldwijd richt zich op het mkb.

Het feit dat met name in het MKB zo weinig bedrijven gebruik maken van de beschikbare security functies in Microsoft 365 en nog altijd weinig aandacht besteden aan een goede beveiliging maakt dat veel MKB organisaties kwetsbaar zijn voor cyberaanvallen.

Dit gebrek aan aandacht voor cybersecurity in het MKB heeft drie oorzaken:
1. Het inzicht in de risico’s ontbreekt. Er wordt vaak gedacht dat het MKB geen interessant doelwit is voor cybercriminelen terwijl in de praktijk blijkt dat dat wel zo is.
2. De kennis ontbreekt welke security maatregelen men zou moeten nemen om goed beschermd te zijn.
3. De budgetten om te investeren in goede cyber security, wel beschikbaar bij grote bedrijven, ontbreken vaak bij het MKB.

Tijdens Inspire waren er veel sessies rondom cyber security waarbij ook veel aandacht was voor oplossingen waarmee ook het MKB zijn security op orde kan brengen.
Het afgelopen jaar heeft Microsoft veel geïnvesteerd in een compleet security portfolio waarmee de identiteit van gebruikers kan worden beschermd (Azure Active Directory), devices en de infrastructuur worden beschermd (Microsoft Defender en Azure Defender), devices kunnen worden beheerd en up-to-date gehouden (Endpoint manager) en waarmee de gehele IT-omgeving kan worden gemonitord op cyber aanvallen (Azure Sentinel).

Microsoft Security

Delen van deze security oplossingen zijn toegevoegd aan Microsoft 365 Business Premium, de versie van Microsoft 365 die bedoeld is voor het MKB (tot max. 300 users). Omdat veel MKB organisaties al een abonnement op Microsoft 365 Business Premium hebben, hebben ze dus de beschikking over een set van security oplossingen waarmee de beveiliging van hun IT-omgeving een stuk verbeterd kan worden. Ook met een klein budget is het hiermee mogelijk te zorgen voor een goede cyber security.

Dan hebben we nog altijd het probleem dat in het MKB veelal de kennis ontbreekt om de security functies in Microsoft 365 Business Premium aan te zetten en goed in te richten. Om dit probleem op te lossen ziet Microsoft een belangrijke rol weggelegd voor haar partnerkanaal. Tijdens Inspire is de public preview van Microsoft 365 Lighthouse aangekondigd. Microsoft 365 Lighthouse is bedoeld voor Managed Service Providers (MSP’s) zoals WSB Solutions die IT-beheer en support leveren aan hun klanten. Met Microsoft 365 Lighthouse wordt het mogelijk om de Microsoft 365 omgevingen van meerdere klanten tegelijk te beheren en standaard security policies (Baselines genoemd) uit te rollen bij klanten.

Microsoft 365 Lighthouse Baseline

Een voorbeeld van zo’n Baseline is bijvoorbeeld dat MFA voor alle gebruikers wordt aangezet.
Verder voorziet Microsoft 365 Lighthouse in verschillende dashboards waarin de MSP eenvoudig, voor alle beheerde klanten, bijvoorbeeld kan zien welke devices niet compliant zijn met de security policies of welke threats er geconstateerd zijn zodat hier snel actie op kan worden ondernomen.

Microsoft 365 Lighthouse Threat Management

Microsoft 365 Lighthouse Device Compliance

Conclusie

Wat Microsoft tijdens Inspire 2021 gepresenteerd heeft, is voor ons heel herkenbaar. WSB richt zich op het MKB en wij zien dat veel MKB-ers inmiddels wel doordrongen zijn van de noodzaak om te investeren in goede cyber security, maar dat men worstelt met de vraag in welke oplossingen dan moet worden geïnvesteerd en dat men niet de budgetten heeft die gebruikelijk zijn in de Enterprise markt.

Om hier een antwoord op te geven hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt om, op basis van het internationaal bekende CIS Framework, een cyber security scan te kunnen uitvoeren die laat zien wat het huidige securityniveau van een organisatie is en wat er nodig is om het gewenste niveau te bereiken. De aanbevelingen zijn gebaseerd op de bekende en vaak al aanwezige diensten van Microsoft zodat het binnen de beschikbare budgetten van het MKB valt.

De komende weken komen we met meer informatie.

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.