Copilot voor Microsoft 365
Terug naar het overzicht
Het Moderne Werken

Copilot voor Microsoft 365. Wat is het? En hoe werkt het?

Edwin Combrink
Edwin Combrink
Geplaatst op 29 januari 2024

Sinds vorige maand is Copilot beschikbaar voor bedrijven met Microsoft 365 Business Premium- en Business Standard-abonnementen. En had je tot vorige maand nog een licentie nodig voor minimaal 300 werkplekken, dat is nu ook komen te vervallen. Hierdoor kunnen nu ook jouw medewerkers (nog beter) gebruik maken van alle voordelen die AI biedt. Maar hoe werkt Copilot en is het wel veilig? Daarom vertellen we je graag wat de techniek is achter Copilot en hoe het werkt.

Met Copilot voor Microsoft 365 werk je slimmer en sneller met bijvoorbeeld Word, Excel en PowerPoint, maar ook met Teams, OneNote en Outlook. Wie wil dat nou niet? Het combineert de kracht van grote taalmodellen (LLMs) met Microsoft 365-apps en je eigen zakelijke gegevens binnen Microsoft Graph. Het enige wat je nodig hebt is een Microsoft 365 licentie en een Entra-tenant.

Wat heb je aan Copilot voor Microsoft 365?

Copilot voor Microsoft 365 is meer dan een functie; je moet Copilot meer zien als een superintelligente partner die je begeleidt in jouw dagelijkse interacties met Microsoft 365-applicaties zoals Outlook, PowerPoint, Word, Excel en Teams. Het doel van Copilot is om je werk makkelijker én beter te maken door het genereren van nieuwe inhoud, het bieden van relevante suggesties en het efficiënter maken van je processen.

Copilot: “begrijpen” en “doen”

Maar hoe doet Copilot dat? De effectiviteit van Copilot voor Microsoft 365 komt voort uit zijn vermogen om jou als gebruiker te begrijpen door:
• Inhoudsanalyse: Copilot onderzoekt het onderwerp, de toon, structuur en semantiek van documenten, e-mails of vergaderingen.
• Persoonlijke inzichten: Profielinformatie, communicatiepatronen en activiteitenhistorie helpen Copilot jouw interesses en voorkeuren te begrijpen.
• Real-time monitoring: Copilot observeert continu tijdens het werk om jouw onmiddellijke behoeften te peilen.

Naast “begrijpen” kan Copilot ook “doen”.Copilot neemt actie met een diep begrip van je context:
• Zoeken en ophalen: Copilot gebruikt krachtige zoekfuncties om nuttige gegevens en inhoud te identificeren.
• Natuurlijke formuleringen met grote taalmodellen: Deze modellen stellen Copilot in staat natuurlijk geformuleerde aanbevelingen te doen.
• Verfijnen van aanbevelingen: Copilot evalueert suggesties om deze contextueel relevant te maken.

Check ook onze Copilot pagina met allerlei voorbeelden hoe Copilot werkt in bijvoorbeeld Word, Excel, Outlook, Teams, etc.

Hoe werkt Copilot?

De volgende stappen geven een samenvatting van hoe Copilot voor Microsoft 365 werkt, beginnend met de gebruikersinvoer en eindigend met de reactie van Copilot. Kleine waarschuwing vooraf: je komt een aantal niet-dagelijkse termen tegen in onderstaande stappen, maar laat je daar niet door afschrikken. We leggen ze uit:

1. Een gebruiker voert iets in of stelt een vraag in een app, zoals Word of PowerPoint.
2. Copilot bereidt deze invoer voor met een methode genaamd “grounding”, om ervoor te zorgen dat reacties specifiek en relevant zijn. Copilot raadpleegt Microsoft Graph om gerelateerde gegevens van jouw organisatie te verzamelen, met inachtneming van de toegangsrechten van de gebruiker.
3. Deze gegevensverzameling, bekend als “retrieval-augmented generation”, combineert gebruikersgegevens met andere bronnen, zoals kennisbankartikelen, voor een nauwkeuriger antwoord.
4. Met de verbeterde invoer genereert Copilot een eerste antwoord via het grote taalmodel (LLM).
5. Copilot verfijnt het antwoord verder met extra controles via Microsoft Graph, evaluaties voor verantwoorde AI-praktijken, beveiligingsbeoordelingen, nalevingscontroles en het omzetten van het antwoord in uitvoerbare commando’s.
6. Ten slotte biedt Copilot een goed geformuleerd, relevant voorstel aan de gebruiker, samen met eventuele uitvoerbare commando’s. De resultaten zijn nauw verbonden met de specifieke gegevens van jouw organisatie, wat zorgt voor relevantie en context.

Hoe werkt Copliot voor Microsoft 365 diagramKlik op de afbeelding voor een vergroting.

Zoals gezegd staan in deze stappen nogal wat termen. Een uitleg van de belangrijkste elementen van Copilot:

Large Language Models

Grote taalmodellen zijn AI-modellen die gespecialiseerd zijn in het begrijpen en genereren van menselijke tekst. Ze zijn groot qua parameters en trainingsdata. LLMs, zoals ChatGPT, zijn generatieve AI die nieuwe inhoud kan produceren. In Copilot voor Microsoft 365 zijn LLMs de drijvende kracht. Ze worden privé gehost door Microsoft’s Azure OpenAI Service en gebruikt voor het begrijpen van gebruikersinvoer en het genereren van relevante reacties.

Natural Language Processing (NLP)

Natuurlijke taalverwerking (oftewel Natural Language Processing) is cruciaal voor Copilot en helpt machines menselijke taal zinvol te begrijpen en te interpreteren. Componenten zoals tokenisatie, semantische analyse, sentimentanalyse en taalvertaling zijn hierbij betrokken. NLP overbrugt de kloof tussen menselijke taal en machinebegrip, waardoor Copilot effectief kan reageren op vragen van gebruikers.

Semantic Index voor Copilot

De Semantische Index voor Copilot creëert een complex overzicht van uw persoonlijke en bedrijfsgegevens. Deze index gaat verder dan een standaard zoekopdracht op trefwoorden door conceptuele relaties tussen gegevens te interpreteren en te coderen. Door uw Microsoft Graph-gegevens – zoals e-mails, documenten, kalenders en chats – te analyseren en samen te werken met LLM’s, levert het gepersonaliseerde, relevante en actiegerichte reacties.

Microsoft Graph

Microsoft Graph verbindt alle Microsoft 365-services en -gegevens. Het is een geïntegreerde API die toegang biedt tot gegevens binnen Microsoft 365, inclusief Outlook, OneDrive en Teams. Copilot gebruikt Microsoft Graph en de Semantische Index om inhoud te synthetiseren en te zoeken binnen uw tenant. Copilot houdt rekening met gebruikersrechten en beveiliging, en genereert alleen reacties op basis van toegestane informatie. Microsoft Graph versterkt de contextueel bewuste en veilige assistentie van Copilot in uw digitale werkruimte.

Microsoft Graph

Microsoft 365-apps

Apps zoals Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams en Loop werken samen met Copilot om gebruikers te ondersteunen in hun werkcontext. Copilot helpt bijvoorbeeld in Word specifiek bij het creëren, begrijpen en bewerken van documenten. Op een soortgelijke manier helpt Copilot in de andere apps gebruikers binnen hun werk in die apps.

Microsoft Copilot

Microsoft Copilot is de chatervaring in Copilot voor Microsoft 365. Het stelt gebruikers in staat om gebruik te maken van intelligentie over meerdere apps. Het chatformat verbetert de context en biedt gebruikers een eenvoudigere manier om met meerdere apps te werken. Prompts in Microsoft Copilot zijn gebaseerd op het grote taalmodel (LLM) en gecontextualiseerd met de bedrijfsgegevens en apps van de gebruiker.

Verantwoordelijke AI

Een blog over de werking van Copilot is niet compleet zonder te kijken naar ethiek. Met de komst van AI maken veel mensen en bedrijven maken zich zorgen over de privacy en over de betrouwbaarheid ervan. Daarom kijken we tot slot kort naar Microsoft zogenaamde Core Principles. Microsoft integreert AI in haar operaties met een sterke nadruk op ethiek en verantwoordelijkheid. De leidende principes van deze aanpak zijn:

• Eerlijkheid: Microsoft streeft ernaar vooringenomenheid uit te sluiten, gelijke behandeling voor alle gebruikers te garanderen.
• Betrouwbaarheid & Veiligheid: Rigoureuze tests zorgen ervoor dat Microsoft’s AI consistent en veilig presteert.
• Privacy & Beveiliging: Jouw gegevens zijn beschermd, zowel in de trainingsfase als na implementatie.
• Inclusiviteit: AI-hulpmiddelen zijn ontworpen om toegankelijk en nuttig te zijn voor iedereen.
• Transparantie: Microsoft informeert gebruikers over hoe haar AI-systemen werken.
• Verantwoordelijkheid: Ethische en juridische normen staan voorop, met verantwoording voor AI-ontwikkelaars.

Microsoft Core Principles

Meer over AI en Copilot

Wil je meer te weten komen over AI en Copilot? We schreven er al meerdere blogs over.
Je vindt ze hieronder:

Eerdere blogs over AI en Copilot

Meer weten?

Laten we eens kennis maken. Neem contact op met Maurice.